پایه دوازدهم متوسطه دروس کتاب عربی

قواعد اعراب (نقش-ترکیب)

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

کلمات متضاد در عربی دوازدهم

کلمات متضاد موجود در تمامی دروس کتاب عربی دوازدهم به همراه معنی به صورت درس به درس، در اینجا برای دانش آموزان جهت کمک در مرور برای کنکور آمده است.

رایگان!

مترادف ها در عربی دوازدهم

کلمات مترادف موجود در تمامی دروس کتاب عربی دوازدهم به همراه معنی به صورت درس به درس، در اینجا برای دانش آموزان جهت کمک در مرور برای کنکور آمده است.

رایگان!

حل تمارین درس چهارم عربی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس چهار عربی دوازدهم شامل حَسبَ النَّص، إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الثالث، التمرین الرابع و التمرین الخامس : صفحات 52 و 57 و 60 و 61 کتاب عربی دوازدهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

مفعول مطلق-همراه با ویدئو-درس چهارم عربی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل می باشند، به همین سبب درس چهارم عربی دوازدهم در مجموعه کاملی از تدریس قواعد در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است و همچنین متن درس به همراه نقش کلمات و ترجمه آن نیز در متن آورده شده است…

رایگان!